Základní umělecká škola, Chotěboř, Náměstí TGM 322

Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Harmonogram postupného obnovení výuky v ZUŠ.

V souvislosti s uvolňováním mimořádních opatření začne ZUŠ Chotěboř od pondělí, 11. května 2020 některé hodiny vyučovat opět prezenční formou. Aby mohla být výuka zahájena, musí škola i žáci a jejich zákonní zástupci splnit předepsané podmínky.

 


Předepsané hygienické podmínky pro účast na prezenční výuce.
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ a seznámení se s rizikovými faktory
(ke stažení)


Aktualizace 27.5.2020 09:31

Od 22.5.2020 probíhají dělené zkoušky dechového orchestru mladých, které vede pan učitel Mgr. Alois Štěrba. Jde o individuálně sestavené skupiny z hráčů orchestru, které pan učitel oslovil e-mailem a dohodl se s nimi na termínu zkoušky. Jsou sestaveny celkem 3 skupiny o maximální kapacitě 15 hráčů. Zkoušky probíhají ve zkušebně DOM na ZŠ Buttulova vždy v pondělí 16:30 - 17:15, v pátek 16:00 - 16:45 a v  pátek 16:55 - 17:40.


Aktualizace 11.5.2020 20:23 - změna u souboru Kocouři


Aktualizace 7.5.2020, 20:28

Na základě jednání pedagogické rady dne 7.5.2020 a zvážení všech rizik rozhodl ředitel ZUŠ Chotěboř takto:

Až do odvolání bude pokračovat VÝUKA DISTANČNÍ FORMOU v těchto třídách:

Všechny ročníky hudebních nauk u těchto vyučujících: Mgr. Jana Kampová, Mgr. art. Jana Mandátová, Jarmila Nedbalová, DiS., Mgr. Marta Rejšková

Klavírní seminář,  vyučující Alena Fuxová, DiS.

Orchestrální hra - dělená zkouška dřevěných dechových nástrojů, vyučující pan Václav Tejkal
Orchestrální hra - dělená zkouška žesťových dechových nástrojů, vyučující Mgr. Alois Štěrba
Orchestrální hra - soubor DOMiniK, vyučující Mgr. Jana Kampová
Orchestrální hra - Dechový orchestr mladých... (DOM), vyučující Mgr. Alois Štěrba a Mgr. Milan Moc
Orchestrální hra - dělená smyčcových nástrojů, vyučující MgA. Lucie Pavlíková
Orchestrální hra - ŽAKO, vyučující MgA. Lucie Pavlíková
Orchestrální hra - Kocouři, vyučující slečna Veronika Slavíková POZOR, ZMĚNA! Výuka souboru Kocouři bude na základě dohody s vyučují sl. Slavíkovou probíhat prezenčně, podle stávajícího rozvrhu!

Komorní hra, vyučující Pavel Kovačka, DiS.

Sborový zpěv, vyučující pan Ladislav Bambuch
Sborový zpěv, vyučující Mgr. Marta Rejšková
Sboreček, vyučující Mgr. Marta Rejšková
Pěvecký sbor Motýlek, vyučující slečna Libuše Zborníková

Nadále budou také vyučováni distanční formou žáci z těchto tříd:

Klavírní třída, vyučující MgA. Michal Hájek
Třída žesťových nástrojů, vyučující Mgr. Jana Kampová
Kytarová třída, vyučující Pavel Kovačka, DiS.
Houslová třída, vyučující MgA. Lucie Pavlíková
Třída dřevěných dechových nástrojů, vyučující pan Václav Tejkal (rodiče budeme kontaktovat s nabídkou řešení náhradní výuky)
 

Od pondělí, 11. května 2020 bude zahájena dle platných rozvrhů VÝUKA PREZENČNÍ FORMOU ve třídách těchto pedadagogů hudebního oboru (s výjimkami uvedenými výše!):

Bambuch Ladislav
Fuxová Alena, DiS. (na všech pracovištích)
Kazdová Andrea
Ledvinka Radim DiS.
Mackeová Iva, dipl. um.
Málek Pavel, DiS.
Mandátová Jana, Mgr. art. (na všech pracovištích)
Moc Milan, Mgr.
Nedbalová Jarmila, DiS.
Pavlas Jan
Pavlas Jiří
Pavlík Luboš, DiS.
Rejšková Marta, Mgr.
Slavíková Veronika
Štěrba Alois, Mgr.
Vášková Jana
Zborníková Libuše

Od pondělí, 11. května 2020 bude zahájena dle platných rozvrhů VÝUKA PREZENČNÍ FORMOU VE VŠECH TŘÍDÁCH NEHUDEBNÍCH OBORŮ:

Výtvarný obor, pracoviště Chotěboř, ul. Kosmonautů 262, vyučující Mgr. Petra Polívková a Pavlína Svobodová
Výtvarný obor, pracoviště Krucemburk, ul. Školní 440, vyučující Pavlína Svobodová
Taneční obor, vyučující Mgr. Sylvie Tonarová
Literárně - dramatický obor, vyučující Mgr. Barbora Polívková

 

Jan Pavlas, zást. ředtele ZUŠ Chotěboř


Aktualizace 7.5.2020, 08:18

Ve čtvrtek, 7.5.2020 proběhne pedagogická rada ZUŠ, na které bude rozhodnuto, která výuka začne 11.5.2020 prezenčně a která bude z bezpečnostních důvodů pokračovat distančně. Na této stránce Vás budeme obratem informovat.

Jan Pavlas, zást. ředtele ZUŠ Chotěboř


Aktualizace 5.5.2020

Podmínky pro zahájení prezenční výuky upravují zejména tyto dokumenty:

1. Usnesení Vlády ČR č. 491 ze dne 30.4.2020 o přijetí krizového opatření
2. Manuál MŠMT "Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/20 ze dne 30.4.2020"
3. Dopis ministra školství Roberta Plagy ze dne 4.5.2020

Podmínky uložené zákonným zástupcům žáků:

 1. Povinnost vyplnit „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ a seznámení se rizikovými faktory, které stanovují, která osoba patří do rizikové skupiny. Žák je povinen toto prohlášení přinést na svoji první vyučovací hodinu, která se koná po datu 10. 5. 2020 (viz Usnesení vlády č 491 ze 30. dubna 2020, část III. odstavec 1).
 2. Zákonný zástupce žáka, ani jiný doprovod žáka nemá do budovy školy přístup. (viz Manuál.., odstavec "Vstup do budovy školy"). Zákonný zástupce žáka může vedení školy, nebo pedagoga kontaktovat prostřednictvím zprávy zaslané z elektronického žákovského sešitu, případně telefonicky nebo e-mailem na kontakty uvedené na webových stránkách školy http://www.zuschot.cz/kontakty/.
 3. Pokud bude nezletilý žák během výuky vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, je zákonný zástupce žáka povinen na výzvu školy zajistit v nejkratším možném čase, s použitím roušky a požadovaného odstupu odchod žáka ze školy.

Podmínky uložené žákům:

 1. Žák přinese na první hodinu vyplněné a podepsané čestné prohlášení a odevzdá je svému učiteli.
 2. Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. Společnými prostorami se myslí přístupové chodby, schodiště, šatny, a podobně. Mezi společné prostory nepatří učebny. V učebnách se žáci řídí pokyny pedagoga.
 3. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).
 4. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Dezinfekce bude v každé třídě k dispozici. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 5. V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně. Žák se řídí pokyny pedagoga.
 6. Žák si přinese sáček, do kterého po příchodu do učebny odkládá roušku.
 7. Žák s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 8. Pokud žák bude během výuky vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude nutné jej umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření informuje pedagog vedení školy, které předá informaci spádové hygienické stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Seznam předmětů, kde bude muset dojít k časové úpravě, náhradě, nebo zrušení výuky a seznam předmětů, které budou z bezpečnostních důvodů vyučovány nadále distanční formou, zveřejníme v nejbližší době.

Jan Pavlas, zást. ředtele ZUŠ Chotěboř


20.4.2020

Harmonogram uvoňování opatření v oblasti školství

 

 


Přidáno 20. 4. 2020, autor: Milan Moc

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...