Základní umělecká škola, Chotěboř, Náměstí TGM 322

Historie

Základní umělecká škola (dále jen „ZUŠ“) Chotěboř byla založena 15. prosince 1951 rozhodnutím Krajského národního výboru v Pardubicích jako Městská hudební škola. Byla zprvu umístěna v budově místního gymnázia, poté v objektu chotěbořského zámku, v budově v Havlíčkově ulici č. 446 (budova dnes již neexstuje) a v roce 1960 se stala až do dnešní doby sídlem školy budova staré radnice na náměstí T. G. Masaryka, č. p. 322. Nejprve bylo vyučováno pouze hudebnímu oboru, v roce 1965 přibyl obor výtvarný. V roce 1971 rozšířila škola svoji působnost do Krucemburku, kde byla otevřena detašovaná třída hudebního oboru. V roce 1974 zahájil výuku literárně dramatický obor. V na počátku 90. let 20. století se rozšířila činnost v oblasti výuky dechových nástrojů. Byl založen Dechový orchestr mladých, ze souborové hry smyčcových nástrojů vznikl Komorní orchestr mladých a v téže době vznikl rovněž dětský pěvecký sbor Motýlek, později byl na pobočce v Krucemburku založen pěvecký sbor Giocoso. Všechny tyto soubory pracovaly pod patronací ZUŠ Chotěboř.

Prvním ředitelem byl jmenován Luděk Lukeš, do roku 1960. Od roku 1960 do odchodu do důchodu v roce 1991 působil ve funkci ředitele školy Jindřich Jun. Od roku 1991 je ředitelem Mgr. Milan Moc.

V roce 1994 bylo podruhé opět otevřeno detašované pracoviště školy v Krucemburku, tentokrát jako pobočka se sedmi pedagogickými pracovníky v oborech hudebním, literárně dramatickém a výtvarném. Vznikla též dvě odloučená pracoviště školy s výukou výtvarného oboru v obcích Ždírec nad Doubravou a Vilémov. Ve Ždírci n. D. později přibyla i výuka oboru hudebního.

Již od svého založení se stala ZUŠ Chotěboř významným spolutvůrcem kulturního dění ve městě Chotěboři i širokém okolí. Vždy spolupracovala s ostatními kulturními zařízeními a kulturními aktivitami ve svém městě. Její zásluhou vznikl i Kruh přátel hudby, který během své působnosti představil chotěbořskému publiku řadu vynikajících profesionálních umělců, mnohdy i světového významu. S řadou umělců spolupracovali v rámci společných vystoupení i žáci chotěbořské ZUŠ. Při škole vznikl i Chotěbořský komorní orchestr, který byl nejprve složen z žáků a učitelů ZUŠ a později rovněž z nadšených amatérských hudebníků z Chotěboře a okolí. Toto těleso spolupracuje se ZUŠ Chotěboř do roku 2016. ZUŠ Chotěboř během své existence zmnohonásobila počet svých žáků. Naprostá většina z nich se stala výbornými amatérskými umělci, ti nejlepší se vydali na dráhu profesionální.


Přidáno 13. 8. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...