Základní umělecká škola, Chotěboř, Náměstí TGM 322

Historie

Základní umělecká škola (dále jen „ZUŠ“) Chotěboř byla založena 15. prosince 1951 rozhodnutím Krajského národního výboru v Pardubicích jako Městská hudební škola. Byla zprvu umístěna v budově místního gymnázia, poté v objektu chotěbořského zámku, v budově v Havlíčkově ulici č. 446 a v roce 1960 se stala až do dnešní doby sídlem školy budova staré radnice na náměstí T. G. Masaryka, č. p. 322. Nejprve bylo vyučováno pouze hudebnímu oboru, v roce 1965 přibyl obor výtvarný. V roce 1971 rozšířila škola svoji působnost do Krucemburku, kde byla otevřena detašovaná třída hudebního oboru. V roce 1974 zahájil výuku literárně dramatický obor. V na počátku 90. let 20. století se rozšířila činnost v oblasti výuky dechových nástrojů. Byl založen Dechový orchestr mladých, ze souborové hry smyčcových nástrojů vznikl Komorní orchestr mladých a v téže době vznikl rovněž dětský pěvecký sbor Motýlek. Všechny tyto soubory pracovaly pod patronací ZUŠ Chotěboř.

Prvním ředitelem byl jmenován Luděk Lukeš, do roku 1960. Od roku 1960 do odchodu do důchodu v roce 1991 působil ve funkci ředitele školy Jindřich Jun. Od roku 1991 je ředitelem Mgr. Milan Moc.

V roce 1994 bylo opět otevřeno detašované pracoviště školy v Krucemburku, tentokrát jako pobočka se sedmi pedagogickými pracovníky v oborech hudebním, literárně dramatickém a výtvarném. Vznikla též dvě odloučená pracoviště školy s výukou výtvarného oboru v obcích Ždírec nad Doubravou a Vilémov. Ve Ždírci n. D. později přibyla i výuka oboru hudebního.

Již od svého založení se stala ZUŠ Chotěboř významným spolutvůrcem kulturního dění ve městě Chotěboři i širokém okolí. Vždy spolupracovala s ostatními kulturními zařízeními a kulturními aktivitami ve svém městě. Její zásluhou vznikl i Kruh přátel hudby, který během své působnosti představil chotěbořskému publiku řadu vynikajících profesionálních umělců, mnohdy i světového významu. S řadou umělců spolupracovali v rámci společných vystoupení i žáci chotěbořské ZUŠ. Při škole vznikl i Chotěbořský komorní orchestr, který byl složen z žáků a učitelů ZUŠ a rovněž z nadšených amatérských hudebníků z Chotěboře a okolí. Toto těleso spolupracuje se ZUŠ Chotěboř dodnes. ZUŠ Chotěboř během své existence zmnohonásobila počet svých žáků. Naprostá většina z nich se stala výbornými amatérskými umělci, ti nejlepší se vydali na dráhu profesionální.


Přidáno 13. 8. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...