Základní umělecká škola, Chotěboř, Náměstí TGM 322

O škole

Škola má od dob svého založení až po současnost ve svém regionu, i daleko za jeho hranicemi, velmi dobrou pověst. Pravidelně se účastní festivalů, přehlídek a soutěží (především celostátních soutěží vyhlašovaných každoročně MŠMT pro různé obory) s úspěšnými výsledky.

Základní umělecká škola Chotěboř naplňuje své hlavní poslání v souladu s § 109 zákona č. 561/2004 – školský zákon. Základní umělecké vzdělávání poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. Základní umělecká škola připravuje také pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Základní umělecká škola organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé.

Kromě poskytování základů uměleckého vzdělání škola u dětí a mládeže rozvíjí estetickou, kreativní a volní, ale i mravní, stránku jejich osobností. Nepřímo, ale přesto významně přispívá k boji proti kriminalitě a drogové závislosti mládeže v regionu.

V současné době probíhá výuka ve všech 4 oborech. Na škole pracují školní soubory – Dechový orchestr mladých (DOM), žákovský komorní orchestr (ŽAKO), komorní soubor violoncell (BRUČOUNI), soubor nejmladších houslistů (KOCOUŘI) dívčí pěvecký sbor Motýlek a přípravný dechový orchestr DOMminik na chotěbořském pracovišti, pěvecký sbor GIOCOSO a sborová přípravka SBOREČEK na pobočce v Krucemburku.

ZUŠ Chotěboř sídlí v budově staré radnice na chotěbořském náměstí T. G.Masaryka ( č.p. 322) již od roku 1960 a v současné době má ve své působnosti též odloučená pracoviště:

  • pobočka v Krucemburku (budova základní školy, Školní 440, PSČ: 582 66), zde působí hudební a výtvarný obor
  • detašovaná třída ve Ždírci nad Doubravou (budova základní školy, Chrudimská 77, PSČ 582 63), zde probíhá výuka hudebního oboru
  • taneční obor sídlí v budově gymnázia na adrese, Jiráskova  637, Chotěboř
  • Dechový orchestr mladých má propůjčenou učebnu v chotěbořské ZŠ Buttulova ulice, zde probíhá i část výuky dechových nástrojů žesťových
  • Výtvarnému oboru a literárně - dramatickému oboru je vyučováno v prostorách bývalé MŠ v ulici Kosmonautů, Chotěboř

ZUŠ Chotěboř je státní příspěvkovou organizací s právní subjektivitou od roku 2000.


Přidáno 13. 8. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...