Základní umělecká škola, Chotěboř, Náměstí TGM 322

Pedagogický sbor

Učitelský sbor ve školním roce 2020/2021

Ladislav Bambuch

Bambuch Ladislav - zpěv, dechové nástroje žesťové (trubka, lesní roh), EKN*), klavír, zobcová flétna, pěvecký sbor

Anežka Bezoušková

Bezoušková Anežka - klarinet, zobcová flétna

Jana Čermáková, Mgr. art.

Čermáková; Jana, Mgr. art. - příčná flétna, zobcová flétna, hudební nauka, PHV**) 

Alena Fuxová, Dis.

Fuxová Alena, Dis. - populární zpěv, klavír, EKN, klavírní seminář

Michal Hájek, MgA.

Hájek Michal, MgA. - klavír, korepetice

Jana Kampová, Mgr.

Kampová Jana, Mgr. - dechové nástroje žesťové, přípravný orchestr DOMminik

Andrea Kazdová

Kazdová Andrea - klavír, korepetice

Lukáš Kopecký

Kopecký Lukáš - klarinet, saxofon, zobcová flétna, příprava k souhře

Pavel Kovačka, Dis.

Kovačka Pavel, Dis. - kytara, souborová hra

Radim Ledvinka, Dis.

Ledvinka Radim, Dis. - klavír, korepetice

Iva Mackeová, dipl. um.

Mackeová Iva, dipl. um. - housle, viola

Pavel Málek, Dis.

Málek Pavel, Dis. - dechové nástroje žesťové (trubka, lesní roh)

Milan Moc, Mgr.

Moc Milan, Mgr. - klarinet, saxofon, hoboj, ředitel školy do 31.07.2021

Jarmila Nedbalová, Dis.

Nedbalová Jarmila, Dis. - violoncello, kontrabas, hudební nauka, PHV**), violoncellový soubor "Bručouni", ředitelka školy 

Jan Pavlas

Pavlas Jan - příčná flétna, zobcová flétna, klarinet, EKN, provoz nahrávacího studia,
zástupce ředitele školy

Jiří Pavlas

Pavlas Jiří - příprava k souhře (bicí nástroje)

Luboš Pavlík, Dis.

Pavlík Luboš, Dis. - bicí nástroje, souborová hra

Lucie Pavlíková, MgA.

Pavlíková Lucie, MgA. - housle, viola, "Žákovský komorní orchestr" ("ŽAKO"), komorní hra,
příprava k souhře 

Jitka Podrazilová, Bc.

Podrazilová Jitka, Bc. - výtvarný obor - mateřská dovolená do 31.01.2021

Barbora Polívková, Mgr.

Polívková Barbora, Mgr. - literárně - dramatický obor

Petra Polívková, Mgr.

Polívková Petra, Mgr. - výtvarný obor, PVV***)

Marta Rejšková, Mgr.

Rejšková Marta, Mgr. - klavír, varhany, hudební nauka, PHV, pěvecké sbory "Giocoso" a "Sboreček", vedoucí pobočky v Krucemburku

Veronika Slavíková

Slavíková Veronika - housle, viola, houslový soubor "Kocouři" 

Pavlína Svobodová

Svobodová Pavlína - výtvarný obor, PVV***)

Alois Štěrba, Mgr.

Štěrba Alois, Mgr. - dechové nástroje žesťové (baskřídlovka, eufonium, pozoun, tuba), "Dechový orchestr mladých", příprava k souhře

Sylvie Tonarová, Mgr.

Tonarová Sylvie, Mgr. - taneční obor, PTV ****)

Jana Vašková

Vášková Jana, Dis. - akordeon, komorní hra

Libuše Zborníková

Zborníková Libuše, Dis. - pěvecký sbor "Motýlek", zpěv

 

*) EKN ................ elektronické klávesové nástroje
**) PHV ............... přípravná hudební výchova
***) PVV ............. přípravná výtvarná výchova
****) PTV ............ přípravná taneční výchova

Učitelský sbor ve školním roce 2019/2020

Bambuch Ladislav - zpěv, dechové nástroje žesťové (trubka, lesní roh), EKN*), klavír, zobcová flétna, pěvecký sbor

Bezoušková Adéla - příčná flétna

Fuxová Alena, Dis. - populární zpěv, klavír, EKN, klavírní seminář

Hájek Michal, MgA. - klavír, korepetice

Kampová Jana, Mgr. - dechové nástroje žesťové, přípravný orchestr DOMminik

Kazdová Andrea - klavír, korepetice

Kovačka Pavel, Dis. - kytara, souborová hra

Ledvinka Radim, Dis. - klavír, korepetice

Mackeová Iva, dipl. um. - housle, viola

Málek Pavel, Dis. - dechové nástroje žesťové (trubka, lesní roh)

Mandátová Jana, Mgr. art. - příčná flétna, zobcová flétna, hudební nauka, PHV**) - mateřská dovolená

Moc Milan, Mgr. - klarinet, saxofon, hoboj,ředitel školy

Nedbalová Jarmila, Dis. - violoncello, kontrabas, hudební nauka, PHV**), violoncellový soubor "Bručouni"

Pavlas Jan - příčná flétna, zobcová flétna, klarinet, EKN, provoz nahrávacího studia, zástupce ředitele školy

Pavlas Jiří - příprava k souhře (bicí nástroje)

Pavlík Luboš, Dis. - bicí nástroje, souborová hra

Pavlíková Lucie, MgA. - housle, viola, "Žákovský komorní orchestr" ("ŽAKO"), komorní hra,
příprava k souhře 

Podrazilová Jitka, Bc. - výtvarný obor - mateřská dovolená

Polívková Barbora, Mgr. - literárně - dramatický obor

Polívková Petra, Mgr. - výtvarný obor, PVV***)

Rejšková Marta, Mgr. - klavír, varhany, hudební nauka, PHV, pěvecké sbory "Giocoso" a "Sboreček", vedoucí pobočky v Krucemburku

Slavíková Veronika - housle, viola, houslový soubor "Kocouři" 

Svobodová Pavlína - výtvarný obor, PVV***)

Štěrba Alois, Mgr. - dechové nástroje žesťové (baskřídlovka, eufonium, pozoun, tuba), "Dechový orchestr mladých", příprava k souhře

Tejkal Václav - klarinet, saxofon, zobcová flétna, příčná flétna, příprava k souhře

Tonarová Sylvie, Mgr. - taneční obor, PTV ****)

Vášková Jana, Dis. - akordeon, komorní hra

Zborníková Libuše, Dis. - pěvecký sbor "Motýlek", zpěv

 

*) EKN ................ elektronické klávesové nástroje
**) PHV ............... přípravná hudební výchova
***) PVV ............. přípravná výtvarná výchova
****) PTV ............ přípravná taneční výchova

 

Učitelský sbor ve školním roce 2018/2019

Adamová Lenka, Dis. - zobcová flétna, hudební nauka, PHV**)

Bambuch Ladislav - zpěv, dechové nástroje žesťové (trubka, lesní roh), EKN*), klavír, zobcová flétna, pěvecký sbor

Bezoušková Adéla - příčná flétna

Březíková Anna - akordeon

Doubek Jiří, dipl. um. - housle, viola, hudební nauka

Fuxová Alena, Dis. - populární zpěv, klavír, EKN, klavírní seminář

Hájek Michal, MgA. - klavír, korepetice

Kampová Jana, Mgr. - dechové nástroje žesťové, přípravný orchestr DOMminik

Kovačka Pavel, Dis. - kytara, souborová hra

Ledvinka Radim, Dis. - klavír, korepetice

Mackeová Iva, dipl. um. - housle, viola

Málek Pavel, Dis. - dechové nástroje žesťové (trubka, lesní roh)

Mandátová Jana, Mgr. art. - příčná flétna, zobcová flétna, hudební nauka, PHV**) - mateřská dovolená

Moc Milan, Mgr. - klarinet, saxofon, hoboj,ředitel školy

Nedbalová Jarmila, Dis. - violoncello, kontrabas, hudební nauka, PHV**), violoncellový soubor "Bručouni"

Pavlas Jan - příčná flétna, zobcová flétna, klarinet, EKN, provoz nahrávacího studia, zástupce ředitele školy

Pavlas Jiří - příprava k orchestrální souhře bicích nástrojů

Pavlík Luboš, Dis. - bicí nástroje, souborová hra

Pavlíková Lucie, MgA. - housle, viola, "Žákovský komorní orchestr" ("ŽAKO"), komorní hra, příprava k souhře, houslový soubor "Kocouři"

Podrazilová Jitka, Bc. - výtvarný obor - mateřská dovolená

Polívková Barbora, Mgr. - literárně - dramatický obor

Polívková Petra, Mgr. - výtvarný obor, PVV***)

Rejšková Marta, Mgr. - klavír, varhany, hudební nauka, PHV, pěvecké sbory "Giocoso" a "Sboreček", vedoucí pobočky v Krucemburku

Svobodová Pavlína - výtvarný obor, PVV***)

Štěrba Alois, Mgr. - dechové nástroje žesťové (baskřídlovka, eufonium, pozoun, tuba), "Dechový orchestr mladých", příprava k souhře

Tejkal Václav - klarinet, saxofon, zobcová flétna, příčná flétna, příprava k souhře

Tonarová Sylvie, Mgr. - taneční obor, PTV ****)

Zborníková Libuše, Dis. - pěvecký sbor "Motýlek", zpěv

*) EKN ................ elektronické klávesové nástroje
**) PHV ............... přípravná hudební výchova
***) PVV ............. přípravná výtvarná výchova
****) PTV ............ přípravná taneční výchova

Učitelský sbor ve školním roce 2017/18

Adamová Lenka, Dis. - zobcová flétna, hudební nauka, PHV**)

Bambuch Ladislav - zpěv, dechové nástroje žesťové (trubka, lesní roh), EKN*), klavír, zobcová flétna, pěvecký sbor

Bezoušková Adéla - příčná flétna

Březíková Anna - akordeon

Doubek Jiří, dipl. um. - housle, viola, hudební nauka

Fišerová Marie - zpěv, klavír, pěvecký sbor "Motýlek"

Fuxová Alena, Dis. - populární zpěv, klavír, EKN, klavírní seminář

Hájek Michal, MgA. - klavír, korepetice

Kampová Jana, Mgr. - dechové nástroje žesťové, přípravný orchestr DOMminik

Kovačka Pavel, Dis. - kytara, souborová hra

Ledvinka Radim, Dis. - klavír, korepetice

Málek Pavel, Dis. - dechové nástroje žesťové (trubka, lesní roh)

Mandátová Jana, Mgr. art. - příčná flétna, zobcová flétna, hudební nauka, PHV**) - mateřská dovolená

Moc Milan, Mgr. - klarinet, saxofon, hoboj, ředitel školy

Nedbalová Jarmila, Dis. - violoncello, kontrabas, hudební nauka, PHV**), violoncellový soubor "Bručouni"

Pavlas Jan - příčná flétna, zobcová flétna, klarinet, EKN, provoz nahrávacího studia, zástupce ředitele školy

Pavlík Luboš, Dis. - bicí nástroje, souborová hra

Pavlíková Lucie, MgA. - housle, viola, "Žákovský komorní orchestr" ("ŽAKO"), komorní hra,
příprava k souhře, houslový soubor "Kocouři"

Podrazilová Jitka, Bc. - výtvarný obor - mateřská dovolená

Polívková Barbora, Mgr. - literárně - dramatický obor

Polívková Petra, Mgr. - výtvarný obor, PVV***)

Rejšková Marta, Mgr. - klavír, varhany, hudební nauka, PHV, pěvecké sbory "Giocoso" a "Sboreček", vedoucí pobočky v Krucemburku

Svobodová Pavlína - výtvarný obor, PVV***)

Štěrba Alois, Mgr. - dechové nástroje žesťové (baskřídlovka, eufonium, pozoun, tuba), "Dechový orchestr mladých", příprava k souhře

Tejkal Václav - klarinet, saxofon, zobcová flétna, příčná flétna, příprava k souhře

Tonarová Sylvie, Mgr. - taneční obor, PTV ****)

*) EKN ................ elektronické klávesové nástroje
**) PHV ............... přípravná hudební výchova
***) PVV ............. přípravná výtvarná výchova
****) PTV ............ přípravná taneční výchova

 

Učitelský sbor ve školním roce 2016/2017 (65. výročí založení školy)

Horní řada:
Milan Moc, Jan Pavlas, Lucie Pavlíková, Pavel Kovačka, Radim Ledvinka, Pavel Málek, Alena Fuxová,
Ladislav Bambuch, Jana Mandátová,Michal Hájek

Řada u zábradlí vlevo:
Marta Rejšková, Jitka Podrazilová, Pavlína Svobodová, Marie Fišerová, Miroslav Popelka (sedící)

Prostřední řada:
Kateřina Šafránková, Lenka Bártová, Luboš Pavlík, Alois Štěrba

Zadní řada:
Petra Polívková, Sylvie Tonarová, Jana Kampová, Jarmila Nedbalová

 

 


Přidáno 13. 8. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...