Úplata za vzdělávání

Platby úplaty za vzdělávání v příslušném školním roce probíhají ve dvou pololetních zálohách.

  • Datum splatnosti úplaty za 1. pololetí je 31. říjen aktuálního školního roku
  • Datum splatnosti úplaty za 2. pololetí je 31. březen aktuálního školního roku

Platební údaje zasíláme na e-mailové adresy zákonných zástupců žáků v průběhu měsíce září za 1. pololetí aktuálního školního roku a v průběhu měsíce února za 2. pololetí aktuálního školního roku. Informace o platebních údajích a provedených platbách může zákonný zástupce zobrazit také v elektronickém žákovském sešitu svých dětí (Klasifikace). Platbu je možné provést standardním bankovním převodem, nebo příslušným QR kódem, který je součástí zaslaného předpisu. Platby v hotovosti nevybíráme!

Přihlášení do elektronického žákovského sešitu je zde, nebo použijte přístup z našich webových stránek www.zuschot.cz volbou v horním menu "Studium", levém menu "Klasifikace" . Pokud jste přihlašovací údaje zapomněli, napište si o ně na adresu zuschot@zuschot.cz.

PROSÍME DODRŽUJTE SPRÁVNÝ VARIABILNÍ SYMBOL PLATBY, KTERÝ JE PRO KAŽDÉ POLOLETÍ JINÝ!

Hudební obor

Individuální, nebo skupinová výuka 2-4 žáci, 45 - 90 minut výuky hlavního předmětu daného studijního zaměření týdně = 1500 Kč / pololetí

Bonusová sazba pro méně oblíbené nástroje (violoncello, tuba, kontrabas, pro děvčata rovněž trubka, tenor, baryton, bicí nástroje a baskytara) 45 - 90 minut výuky hlavního předmětu daného studijního zaměření týdně = 750 Kč / pololetí

V ceně je započítána povinná hudební nauka 45 minut týdně (1. - 5. ročník) a kolektivní výuka min. 45 minut týdně (povinně-volitelný předmět od 4. ročníku I. stupně do 4. ročníku II. stupně)

Výtvarný, taneční a literárně dramatický obor

Kolektivní výuka v rozsahu 45 až  180 hodin týdně podle ročníku příslušného studijního zaměření = 1250 Kč / pololetí


Zákonnému zástupci dítěte (dětí), který za své dítě (děti) platí 4 a více plateb úplaty za vzdělávání (započítávají se i případná druhá a další studijní zaměření stejného dítěte), poskytujeme automaticky slevu 50% ze všech plateb v daném pololetí školního roku, ve kterém tato skutečnost nastala, nebo trvá. Automatická sleva zaniká okamžikem, kdy se počet úplat za vzdělávání podle výše uvedených podmínek sníží na méně, než 4. Na tuto slevu není právní nárok a škola ji může kdykoliv změnit, nebo zrušit.

Platby úplaty za vzdělávání probíhají výhradně standardním bankovním převodem nebo QR kódem na účet ZUŠ Chotěboř číslo 78-7917400227/0100
Úplatu za vzdělávání v hotovosti nevybíráme. V případě, že plátce nedisponuje bankovním účtem, může provést platbu v hotovosti prostřednictvím České pošty, poštovní poukázkou typu A. Upozorňujeme, že tento typ provedení platby je značně zpoplatněn, a to podle výše zasílané částky!

Škola poskytne na vyžádání zákonného zástupce žáka, nebo zletilého žáka, slevu za 4, nebo více za sebou jdoucích neodučených hodin z důvodu omluvené absence žáka, nemoci pedagoga, nebo kombinace obojího. Na udělené slevy a bonusové sazby není právní nárok a škola si vyhrazuje právo tyto udělené slevy a bonusové sazby kdykoliv změnit, zrušit nebo změnit sazby úplaty za vzdělávání.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Kraj Vysočina
AZUŠ